Vingespenn

50-58 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er gråbrun. Hos hunnen er det et sammenhengende okergult bånd nær ytterkanten, som omslutter 3-5 øyeflekker på framvingen og 1-3 øyeflekker på bakvingen. Hos hannen er dette båndet redusert til mørkere okerflekker. Hannen har dessuten en mørk skråstripe av duftskjell på framvingeoversiden. Bakvingens underside har grå marmorering som antyder et mørkere midtbånd.

Totalutbredelse

Fra Nord-Europa og Polen gjennom Russland til Mongolia, Korea og Magadan. Det nordlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig i indre deler av Østlandet så langt vest som til Flesberg i Buskerud. Ikke påvist i Vestfold eller Telemark. Finnes dessuten i Trondheim og Åfjord i Sør-Trøndelag, og på mange lokaliteter i Lierne i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på myrull (Eriophorum). Den er blekt okerbrun med mørkebrune ryggstriper og sidestriper, og blir 35-38 mm lang. Larven overvintrer to ganger.

Flyvetid

Juni. Lengst i nord til primo juli. De fleste steder bare i partallsår. I Sør-Trøndelag flyr den i oddetallsår.

Økologi

På torvmyrer i barskogsonen, med bevoksning av små furutrær ut i selve myra. Sommerfuglen har for vane å fly opp og ned langs furuer som vokser i myra. Ofte setter sommerfuglen seg på furustammen med vingene sammenklappet.