Vingespenn

24-33 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er okergul, ofte med rødlig skjær, og med smal grå ytterkant. Framvingen har én grå øyeflekk uten kjerne nær vingespissen. Framvingeundersiden er overveiende oransje med en tydelig, hvitkjernet øyeflekk nær spissen. Bakvingens underside er mørkt gråbrun i indre halvdel, lysere gråbrun i ytre. De to halvdelene er atskilt av et ufullstendig, uregelmessig hvitt bånd. Øyeflekkene er redusert til en rad utydelige lyse flekker. Arten kan forveksles med myrringvinge, men denne er større og tydelig gråpudret, og har små øyeflekker på bakvingens underside.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til det vestlige Kina.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge til Sør-Trøndelag. På Dovre når den opp til 1000 m.

Unge stadier

Larven lever på ulike gressarter som rapp (Poa), svingel (Festuca) og gulaks (Anthoxanthum). Hvilke vertsplanter som foretrekkes i Norge vites ikke. Larven er grønn med tre mørkere grønne rygglinjer og to brede, lyse sidelinjer. Bakenden har to rødbrune spisser. Overvintringen skjer som larve. Puppen henger nær bakken.

Flyvetid

Juni - medio august. Individer funnet i juli - august kan tilhøre en fåtallig 2. generasjon.

Økologi

På enger, gressmarker og i veikanter.