Vingespenn

23–25 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er ensfarget mørkebrun mens undersiden er grønn. Bakvingeundersiden har ofte en eller flere hvite punkter nær ytterkanten. Kjønnene er like, men hannen har en oval flekk av duftskjell på oversiden av framvingen, nær framkanten. Arten kan på grunn av den grønne undersiden ikke forveksles med andre arter.

Totalutbredelse

Europa og Nord-Afrika og videre østover til Amur og Kamtsjatka.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Troms. Spredte funn i Finnmark. Arten ekspanderer nordover.

Unge stadier

Larven lever på bærlyng-arter som blåbær, blokkebær, tyttebær og tranebær, men kan i tillegg leve på mange andre planter, for eksempel bjørnebær og bringebær (Rubus). Den er grønngul med to rekker av gule skråpletter samt en gul fotstripe, og blir cirka 15 mm lang. Overvintringen skjer som puppe.

Flyvetid

Mai - juni.

Økologi

I glissen skog, myr og åpne områder med busker. Arten er en av de tidligste dagsommerfuglene på våren.