Vingespenn

26–32 mm.

Kjennetegn

Hannens vingeoverside er skinnende rødoransje med bred svart ytterkant. Hunnen har rødoransje grunnfarge, men store deler av vingeflaten er dekket av brungrå flekker og felt. Dette gjelder spesielt bakvingen, hvor de oransje tegningene kan begrense seg til et bånd langs ytterkanten. Vingenes underside er lik hos begge kjønn. Framvingeundersiden er oransje med svarte pletter. Bakvingeundersiden er grågrønn eller grønn med små, ofte forsvinnende, svarte pletter. De ytterste plettene er utad kantet med hvitt.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Mongolia. Mangler i Storbritannia.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Østlandet og Sørlandet. På Vestlandet i sydligste Rogaland og i indre strøk nord til Møre og Romsdal. Spredt i Trøndelag.

Unge stadier

Overvintringen skjer som egg. Larven lever på engsyre, men kan også leve på småsyre. Den er grønn med lys ryggstripe og lyse sidestriper, noen ganger med hele ryggsiden lysere. Hodet er brunt.

Flyvetid

(ultimo juni - ) juli - august ( - primo september).

Økologi

På blomsterrike enger og skoglysninger. Sommerfuglen har en forkjærlighet for nektar fra gullris.