Vingespenn

28-31 mm.

Kjennetegn

Vingenes overside er lyseblå hos hannen. Hos hunnen er ytre del av framvingen gråsvart, og bakvingen har en rad mørke pletter langs ytterkanten. Hos begge kjønn er frynsene hvite med svarte flekker. Undersiden er gråhvit med svarte pletter som ikke er kantet med lyst. Framvingens pletter er strekformede. Undersidens grunnfarge, formen på plettene og mangelen på lyse ringer rundt dem skiller arten fra alle andre norske blåvinger.

Totalutbredelse

Europa og nordlige delere av Asia til Japan, India og Malaysia. Nord-Afrika og Nord-Amerika mot sør til Panama.

Utbredelse i Norge

Vanlig i lavlandet til Nordland. Enkeltfunn fra Finnmark. Arten er i ekspansjon.

Unge stadier

Larven lever på trollhegg, blåbær, blokkebær, røsslyng og andre planter. Den er grønn, ofte med rødbrune linjer, og blir 14-16 mm lang. Overvintringen skjer som puppe.

Flyvetid

Mai - juni.

Økologi

I åpen skog og myrkanter. Arten er en av de tidligste blåvingene på vingene om våren.