Vingespenn

55-60 mm.

Kjennetegn

Hannen er sitrongul med en liten oransje prikk midt på hver vinge. Hunnen er hvitgrønn med de samme tegningene. Framvingetuppen og midten av bakvingens ytterkant er dratt ut i en spiss. Hunnen kan i flukt forveksles med en kålsommerfugl, men arten kan ellers ikke forveksles med noen annen nordisk art.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Tyrkia, Syria, og østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. På Vestlandet og den nordlige delen av Østlandet er det spredte forekomster. Spredt i Trøndelag.

Unge stadier

Eggene legges på trollhegg og geitved. Larven er grønn med hvite sidelinjer og blir ca. 32 mm lang. Den forpupper seg i juli på en kvist på vertstreet, og puppen klekker etter ca. 2 uker.

Flyvetid

Juli - september og april - juli. Overvintrer som imago (voksen).

Økologi

I åpen skog og skogbryn hvor næringsplantene vokser, men den voksne sommerfuglen flyr ofte langt og oppsøker også nektarplanter i veikanter, enger og hager. Arten overvintrer som voksen og er en av de tidligste dagsommerfuglene på vingene når snøen går. Hunnene viser seg en ukes tid etter hannene.