Vingespenn

23-28 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og gjennom nordlige deler av Russland til Kamtsjatka. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden på Østlandet. Mangler nær kysten. Ikke påvist i Telemark eller Agder.

Unge stadier

Larven lever på dvergbjørk og blokkebær, lenger øst også på finnmarkspors.

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

Om dagen på myr.