Vingespenn

33-38 mm.

Kjennetegn

Svært lik kortstreket metallfly, men de lyse strekene nær vingespissen er lengre.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Kaukasus og Midtøsten, mot øst til Kamtsjatka og Kurilene.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden langs kysten fra Oslofjorden til Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på ulike våtmarksplanter som starr (Carex), sverdlilje og vassgro.

Flyvetid

Juli - medio august ( - september).

Økologi

På strender, fuktige enger og sump.