Heimaskebie er en av våre mer sjeldne arter av maskebier, og også den største. Hannen er lett å skille fra engmaskebie Hylaeus confusus på den gule leppen, mens hunnene kan være vanskelige å skille. Det er noen få spredte funn av arten på Østlandet, gjerne i lyngområder.

Forvekslingsarter