Hagemaskebie er en av våre vanligste arter av maskebier. Den har en vid utbredelse i Sør-Norge og i Trøndelag og finnes trolig langt nordover i landet. Den hekker gjerne i tørre plantestengler og finnes på mange ulike blomster.