Kroppsbygning hos hundeloppe, en typisk representant for ordenen lopper

Siphonaptera
Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Viktige ordenskjennetegn er den lateralt flattrykte kroppen og de kraftige hårkammene på hode og bryst.

Filliste