Kroppsbygning hos en typisk steinflue

Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

De viktigste kjennetegnene for ordenen er de smale, membranøse vingene som er festet langt fra hverandre, og de to mangeleddete haletrådene, som dog mangler hos de fleste artene inklusive den avbildete.

Filliste