Nymfe og voksen hos markgresshoppe (Chorthippus sp.)

Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Et særtrekk ved rettvinger er at vingeanleggene hos eldre nymfer er vridd slik at bakvingen ligger øverst og vingens framkant vender inn mot rygglinjen. Hos det voksne insektet er vingene vridd tilbake i normalt lage, med framvingen øverst og framkanten utover.

Filliste