Kroppsbygning hos gulløye, en typisk representant for nettvingene

Neuroptera Linnaeus, 1758
Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Det spesielle ribbemønsteret i vingene skiller ordenen fra alle andre insektordener unntatt kamelhalsfluene. Middløvene mangler dog dette ribbemønsteret.

Filliste