Kroppsbygning hos en typisk nebbflue

Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Karakteristisk for ordenen er det lange, snuteformede hodet med bitende munndeler. Et særtrekk ved de vingede artene er at fram- og bakvingen kobles sammen ved hjelp av stive hår ved basis av hver vinge.

Filliste