Kroppsbygning hos en typisk stilkveps

Hymenoptera
Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Hos stilkvepsene er første bakkroppsegment smeltet sammen med brystet og avsnevret fra de øvrige bakkroppssegmentene slik at det funksjonelle brystet (mesosoma) består av fire kroppssegmenter. Hos plantevepsene er bryst og bakkropp bredt sammensveiset.

Filliste