Kroppsbygning hos teger, sikader og plantelus

Hemiptera Linnaeus, 1758
Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Nebbmunnene er en svært variert artsgruppe, men har til felles at munndelene er sugende og mangler palper.

Filliste