Kroppsbygning hos markkakerlakk

Blattodea
Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Viktige kjennetegn for kakerlakker er den flattrykte kroppen, det brede ryggskjoldet som delvis skjuler hodet, samt de korte men mangeleddete haletrådene. Hos vingede arter er den buede analribben i framvingen et godt kjennetegn.

Filliste