Kroppsbygning hos en typisk vinget støvlus

Psocoptera
Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Støvlusene karakteriseres bl.a. ved myk kropp, lange antenner, vanligvis utstikkende fasettøyne og bitende munndeler. Det store, hvelvete munnskjoldet i kombinasjon med bitende munndeler er et bra ordenskjennetegn.

Filliste