Artslister og navn som deles med Artsdatabanken inngår i vårt navneregister. Alle våre tjenester henter navn herifra, og for øvrig fungerer navneregisteret som referansemateriale for riktig bruk av navn på arter i forvaltning og forskning.

Innholdet i artslistene

Artslistene leveres i tabellformat og skal inkludere opplysninger om artsnavn og autor. Følgene hierarkiske nivå er obligatoriske: rike – rekke – klasse – orden – familie – slekt og art. I tillegg kommer eventuelle underartsnivå. Det skal oppgis om arten er ny for vitenskapen, ny for Norge, et gjenfunn av art som var antatt forsvunnet fra Norge, eller om arten er tidligere registrert i Norge. Oppgi kun én av disse opplysningene for hvert takson. På denne måten får vi en entydig statistikk. Et kommentarfelt kan eventuelt legges til hvis det er nødvendig med ytterligere beskrivelse.

Rapportering av arter nye for vitenskapen

Hvis det rapporteres om arter som er ny for vitenskapen, må fullt artsnavn og autor presenteres. I tillegg må litteraturreferansen for hvor arten ble beskrevet og navnet først ble tatt i bruk, medfølge. Her henvises det til regelverket knyttet til artsgruppen og dens respektive kode for nomenklatur (jfr. International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants og International Code of Zoological Nomenclature).

Hvis navnet ikke ennå er publisert, skal arten oppgis med slektsnavn og “sp.nov.”. Det bør da følge med en kommentar om hvor og når det er planlagt å publisere navnet etter gjeldene regelverk. Prosjektet har ansvar for å få informere Artsdatabanken når nye vitenskapelige navn fra prosjekter er publisert, selv om dette skjer lang tid etter prosjektslutt.

Sammenligning av navnelister mot Artsnavnebase

Gjennom listesøket kan artslister fra prosjektet sammenlignes med innholdet i Artsdatabankens navneregister. Prosjektet skal gjøre en vask av artslistene sine i forkant av rapporteringen. På denne måten kan det enkelt synliggjøres hva som er ny informasjon som bør vurderes å legges inn i navneregisteret og skrivefeil i listene unngås. Man kan også eksportere parameteren finnes i Norge i søket. Det skal opplyses i rapporten hvis det ikke er gjennomført en slik sammenligning.

Gå til listesøket for artsnavn: