Fokus på:

:Nye nettsider - bli med og test!

Artsdatabanken har nå lansert en betaversjon av sine nye nettsider. Du er herved invitert til å bli med å teste - og å sende oss ris og ros.

Tema:

 • Humler i Norge

  Humler i Norge

  Humler er spennende insekter!
  I Norge har vi hele 35 humlearter. Les mer

 • Norske navn på arter

  Norske navn på arter

  Norske navn på arter er viktig for å skape interesse og engasjement for artsmangfoldet. Les mer

 • Artsprosjektet

  Artsprosjektet

  Artsprosjektet er opprettet for å fylle kunnskapshullene. Følg jakten på det ukjente livet. Les mer

 • Naturtyper

  Naturtyper

  Norges rike mosaikk av landskaper, naturtyper og livsmiljøer er en viktig del av vårt naturmangfold. Les mer

 • Rødlistede arter

  Rødlistede arter

  En rekke arter er truet, og står i fare for å dø ut. Artsdatabanken lager oversikter over disse. Les mer

 • Fremmede arter

  Fremmede arter

  Fremmede arter kan være de en trussel mot det stedegne natur-mangfoldet. Les mer

 •  
  Flere tema

Publikasjoner:

 • Alien Species in Norway - with the Norwegian Black List 2012

  Alien Species in Norway - with the Norwegian Black List 2012

  Presents an overview of ecological impact assessments of alien species which reproduce in Norwegian territories. Order/Download

 • Norwegian Red List for Ecosystems and Habitat Types 2011

  Norwegian Red List for Ecosystems and Habitat Types 2011

  A national risk assessment of ecosystems and habitat types, covering terrestrial, freshwater and marine systems. Order/Download

 • Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012

  Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012

  En oversikt over økologiske risikovurderinger av fremmede arter i Norge. Last ned/bestill

 • Flere publikasjoner