• | Kristian Hassel

Småklokkemose er utpreget varmekjær lavlandsart som har sitt klare tyngdepunkt i kalktrakter rundt Oslofjorden. Den kjennetegnes av sine avlange, butte blader og sporehus uten peristom. Du kan finne arten på åpne og solvarme kalkberg og -knauser.

Occurence data from Artskart

Underordnede taksoner