Sterna hirundo Linnaeus, 1758

  • | Tycho Anker-Nilssen

Ternene, med sin grasiøse flukt, er karakterarter i kystlandskapet sommers tid. Makrellterna har en noe sørligere utbredelse enn rødnebbterna. De plukker småfisk ved stupdykking.