Alca torda Linnaeus, 1758

  • | Svein-Håkon Lorentsen

Alke er, sammen med teist, den av våre alkefugler som lever mest kryptisk i hekketiden. Alkene hekker skjult i fuglefjellet, og skilles fra lomvi og polarlomvi blant annet på sitt høye flattrykte svarte nebb med hvite tverrstriper.