Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)

  • | Tycho Anker-Nilssen

Lunde, også kalt sjøpapegøye, er den vanligste sjøfuglarten vi har i Norge. Den er en typisk fugl for våre fuglefjell og finnes i kolonier fra Rogaland og nordover. De største koloniene finnes nord for polarsirkelen.